Εξαγωγές

Η ελεγχόμενη ποιότητα, η άψογη εμφάνιση, ο μικρός χρόνος παράδοσης και οι ανταγωνιστικές τιμές μας συνέβαλαν σημαντικά στη δυνατότητα μας να εξάγουμε τόσο στην απαιτητική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης  όσο και σε Αραβικές , Αφρικανικές και Βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο.