Εξαγωγές

Η ελεγχόμενη ποιότητα, η άψογη εμφάνιση, ο μικρός χρόνος παράδοσης και οι ανταγωνιστικές τιμές μας συνέβαλαν σημαντικά στη δυνατότητα μας να εξάγουμε τόσο στην απαιτητική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης  όσο και σε Αραβικές, Αφρικανικές και Βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο.