Εταιρεία

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυτοσιδήρου ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και κατεργασία Χυτοσιδηρών Ειδικών Τεμαχίων Ύδρευσης - Aρδευσης, Χυτοσιδηρών παραδοσιακών Ιστών Φωτισμού και ειδών διακόσμησης εξωτερικών χώρων. Εδρεύει στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της 3,500 τ.μ. σε έκταση 24,000 τ.μ., στο 20 χλμ Θεσσαλονίκης Σερρών.

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυτοσιδήρου είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο που δύναται να καλύψει σε ποσότητα, διατομές και ποιότητα οποιαδήποτε απαίτηση των έργων ύδρευσης και άρδευσης σε χυτοσιδηρά τεμάχια, ενώ οι χυτοσιδηροί παραδοσιακοί ιστοί της φωτίζουν πλατείες και δρόμους σε όλη την Ελλάδα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας συνίσταται στη συνεχή βελτίωσή της με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016