Ποιότητα

Βασική φιλοσοφία μας είναι η προμήθεια στους πελάτες μας με αρίστης ποιότητας προϊόντα . Για να το πετύχουμε αυτό:

Τυποποιήσαμε τα προϊόντα μας.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΙSO 9001:2008) διενεργούμε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, στη διαδικασία παραγωγής, ώστε το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο και απόλυτα αξιόπιστο.

Για την καλύτερη προστασία των προϊόντων χρησιμοποιούμε, εκτός από τη βαφή με ασφαλτόπισσα, και την ηλεκτροστατική εποξική βαφή με ελεγχόμενο πάχος από 125 μικρά έως 300 μικρά.

Συνεργαζόμαστε με επιστημονικά ιδρύματα της χώρας μας σε θέματα έρευνας - τεχνολογίας, νέων εφαρμογών, κ.λ.π.

Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

Τα Προϊόντα μας

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΟΧΛΙΕΣ

ΠΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ PVC

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΡΡΕΝ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ 4 ΦΛΑΝΤΖΩΝ